വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മുറിച്ച മരങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടുകെട്ടും

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਜੂਨ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 515
0

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== www.twentyfournews.com


Watch 24 - Live Any Time Anywhere Subscribe 24 News on PAposts.
goo.gl/Q5LMwv

Follow us to catch up on the latest trends and News.

Facebook : 24onlive
Twitter : 24onlive
Instagram : 24onlive

24 News
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • FOLLOw B sToRRy

  FOLLOw B sToRRy

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aaah nalla theerumanam apo eluppayi 🤗🙏🏻

 • king and queen

  king and queen

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Apa enni pathuk pathuk sale cheyutha mathiyallo happy ayoo