വാക്സിൻ വിതരണത്തിൽ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਜੂਨ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1 992
3

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== www.twentyfournews.com


Watch 24 - Live Any Time Anywhere Subscribe 24 News on PAposts.
goo.gl/Q5LMwv

Follow us to catch up on the latest trends and News.

Facebook : 24onlive
Twitter : 24onlive
Instagram : 24onlive

24 News
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
  • Digi World

    Digi World

    12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

    🤣😂 pinarayi uyir athine kammikal onnum parayulla santhosham matram