തലസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച് അഭിമുഖം

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਜੂਨ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 728
4

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== www.twentyfournews.com


Watch 24 - Live Any Time Anywhere Subscribe 24 News on PAposts.
goo.gl/Q5LMwv

Follow us to catch up on the latest trends and News.

Facebook : 24onlive
Twitter : 24onlive
Instagram : 24onlive

24 News
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • HARIS KSD

  HARIS KSD

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതിൽ കുടുതലും bjp ചരന്മാർ 🤣

 • Sreejith drop

  Sreejith drop

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  This is why

 • Amol Prakash

  Amol Prakash

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  No job, no employment don't blame people

 • Jaseel Manathanath

  Jaseel Manathanath

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  CM ithokke Kannan ndo evide Kannan 😂😂😂

 • Shuhaib Ng

  Shuhaib Ng

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  adipoli🙃

 • ᪥

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😱😱😱

 • arjun aambileri

  arjun aambileri

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  പരനാറികൾ

 • spsc

  spsc

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Interv എന്തിരാടെ നടത്താതെ 🤣

 • Shinaj Shina

  Shinaj Shina

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  നടക്കട്ടെ ജനങ്ങൾ കഴുതകൾ

 • ༒ ALan MFC ༒ ✔

  ༒ ALan MFC ༒ ✔

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😐