24 വാർത്ത | 24 VARTHA | 10 JUNE 2021| 24 NEWS

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਜੂਨ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4 905
6

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക
== www.twentyfournews.com


Watch 24 - Live Any Time Anywhere Subscribe 24 News on PAposts.
goo.gl/Q5LMwv

Follow us to catch up on the latest trends and News.

Facebook : 24onlive
Twitter : 24onlive
Instagram : 24onlive

24 News
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • Muhammed Jaleel

  Muhammed Jaleel

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  നാട്ടിലെ കൊള്ള വിട്ടിട്ട് കാട്ടിലെ കൊള്ളക്കാരെ പിടിക്കാനിറങ്ങുകയാണോകേത്ര മന്ത്രി ഉരളി

 • Vishwa Perla

  Vishwa Perla

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  MURALI....🐂🐂🐃🐃.kodagare..caes..ayale..korecha..🐒🐒🐒kala..pano..nikane..MURALI..nadaga..keralatile..nadakula..💪💪💪modi..murali....nadagatine ..pite ..ace..nadaga..kanichale..muralike....a..jividatile..barano..kitula..kinave..Kanada..💪💪💪

 • Iqubal Ibraheem

  Iqubal Ibraheem

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😎😎😎